Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny

dr inż. arch. Monika Wróbel
badacz: Igor Łysiuk
badane place: 30
(wrzesień 2017)

 

Dla 60 procent z warszawskich placów mieszkańcy zgłosili własne projekty w przynajmniej jednej z trzech edycji budżetu partycypacyjnego. Ze zgłoszonych w sumie 39 projektów 14 doczekało się realizacji lub zostało skierowanych do wdrożenia. Pozostałe odpadły z powodów formalnych, zostały wycofane przez projektodawców lub nie uzyskały odpowiedniego poparcia w głosowaniu mieszkańców. To niewiele, porównując z liczbą projektów ogółem we wszystkich trzech edycjach programu.

Zgłoszenia dotyczyły najczęściej udogodnień związanych ze sferą transportu, na przykład przesunięcia przystanków komunikacji miejskiej, wyznaczenia dodatkowych przejść dla pieszych, poszerzenia chodników, budowy ścieżek rowerowych w obrębie placu bądź montażu tablic informujących o czasie przyjazdu tramwaju. Wiele było również projektów związanych z wprowadzeniem na place różnych form zieleni, ochroną jakości powietrza poprzez budowę stacji pomiarowych (wszystkie odrzucone) oraz dotyczących kultury i sztuki (instalacje artystyczne, wydarzenia kulturalne).

Najciekawsze przemiany przegłosowane przez mieszkańców to powtórna, „zielona” modernizacja placu Powstańców Warszawy, cykliczny targ warzywny na placu Konstytucji, skierowana do realizacji tężnia jako nowy element zagospodarowania placu Hallera oraz cieszące się sporą popularnością potańcówki na placu Narutowicza. Cztery wymienione wyżej projekty wskazują, że mieszkańcy poszukują i oczekują nowych (czyli innych od dotychczasowych) sposobów korzystania z tych reprezentacyjnych lub lokalnych przestrzeni miejskich.