W roku akademickim 2018/2019 w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie prowadzone były zajęcia Projektowanie krajobrazu miasta, zrealizowane we współpracy z fundacjami Puszka oraz Bęc Zmiana w ramach projektu badawczego Place Warszawy (do odzyskania) 2017–2019.

Celem kursu Projektowanie krajobrazu miasta jest dostarczenie studentom bogatego „pakietu narzędzi” projektowych i analitycznych, przydatnego w ich dalszym życiu zawodowym, oraz wypracowanie umiejętności umożliwiających całościowe analizowanie i świadome projektowanie miejskiej przestrzeni. Zgodnie z ideą Warszawskiej Szkoły Architektury Krajobrazu chcemy zapoznać studentów z praktycznymi aspektami projektowania miejskiego krajobrazu oraz uwrażliwi ich na złożoność zagadnień związanych z wymiarem ponadmaterialnym i warstwą symboliczną, sensualną oraz historyczną miasta.

W pierwszym semestrze każdy z zespołów mógł wybrać jeden z trzech tematów dotyczących analizy kontekstu krajobrazowego placów oraz powiązanych z nimi ciągów ulic:

  • plac Zbawiciela i plac Trzech Krzyży („Uśmiech urbanisty” – kawałek „Uśmiechu Warszawy”1);
  • place Konstytucji, Zbawiciela i Na Rozdrożu („Chichot urbanisty” – warszawskie zróżnicowanie);

  • place Na Rozdrożu, Zbawiciela i Politechniki („Nostalgia urbanisty” – fragment Osi Stanisławowskiej).

1„Uśmiech Warszawy” to koncepcja grupy projektowej CENTRALA.

 

plac Konstytucji, Zbawiciela, Na Rozdrożu

Analiza przestrzeni i genius loci

Barara Wiśnios, Agata Wielądek

plac Na Rozdrożu, Zbawiciela, Politechniki

Analiza sekwencji widokowych i genius loci

Aleksandra Sikora, Agnieszka Samczuk

plac Konstytucji, Zbawiciela, Na Rozdrożu

Analiza percepcyjna placów miejskich

Adam Kosik, Maciej Malarz, Michał Dąbrowski

plac Na Rozdrożu, Zbawiciela, Politechniki

Analiza i interwencje projektowe

Karolina Duber, Paulina Semeniuk

plac Na Rozdrożu, Zbawiciela, Konstytucji

Analiza sekwencji widokowych

Agnieszka Boruch, Karolina Góźdź, Izabela Jędrych