Zamiast protestować, bujajcie się

O placach cyrkulacji i placach spektaklu, czyli o tym, jak ustrój wpływa na charakter tej szczególnie ważnej dla miasta przestrzeni publicznej, z badaczami architektury Kubą Snopkiem i Tomkiem Świetlikiem rozmawia Aleksandra Litorowicz

Jaki powinien być plac Warszawy?

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do wszystkich kandydatów i kandydatek startujących w tegorocznych wyborach na Prezydenta m.st. Warszawy