Place Warszawy (do odzyskania)
2017–2019

 

Place Warszawy (do odzyskania) to trzyletni projekt badawczy prowadzony przez Fundację Puszka w partnerstwie z Fundacją Bęc Zmiana i dofinansowany przez Urząd m.st. Warszawy. Polega on na wszechstronnym badaniu placów, ich historii, obecnej kondycji, potencjałów i słabych stron, a w efekcie ma prowadzić do włączenia ich do debaty o mieście, a także ożywienia jako przestrzeni publicznych.

Na portalu-mapie znajdują się aktualizowane w miarę rozwoju projektu wyniki badań dotyczących warszawskich placów (w 2017 roku zbadaliśmy ich 30), a w kolejnych latach także innych przestrzeni istotnych w kontekście „placowości” (między innymi skwerów i nieformalnych miejsc życia lokalnego).

Miejskie place jako miejsca spotkań wielu różnych środowisk z założenia powinny łączyć. Portal Place Warszawy (do odzyskania) będzie to umożliwiać, tworząc platformę współpracy mieszkańców, organizacji, instytucji oraz firm, które chcą zaangażować się na rzecz tworzenia lepszej, przyjaźniejszej przestrzeni spotkań, wymiany i innych form życia społecznego. W tym celu powołujemy Koalicję Warszawskich Placów (do odzyskania), która ma przeciwdziałać temu, by place były jedynie przestrzeniami tranzytowymi, a sprzyjać temu, by stały się wysokiej jakości przestrzenią publiczną. Zapraszamy do niej wszystkich, którym los warszawskich placów nie jest obojętny.

 

Co zrobiliśmy w 2017 roku?

Rozpoczęliśmy od zbadania 30 warszawskich placów. Stworzyliśmy zespół ekspertów i badaczy specjalizujących się w badaniu przestrzeni miejskiej, w skład którego weszli architekci, urbaniści, znawcy architektury, socjologowie, kulturoznawcy, antropologowie, biolodzy i varsavianiści. Powołaliśmy również Koalicję Warszawskich Placów (do odzyskania). 

Wyniki badań pokazaliśmy podczas 9. edycji festiwalu Warszawa w Budowie. Wystawa pod tytułem Place Warszawy – konstelacja przypadków była jedną z czterech prezentowanych w ramach festiwalu ekspozycji badawczych. 

Zorganizowaliśmy pięć spacerów varsavianistycznych dla mieszkańców oraz dyskusję przybliżającą wyniki badań i znaczenie placów jako wspólnych przestrzeni użytkowych z wielu różnych perspektyw. 

 

W 2018 i 2019 roku:

– rozwiniemy Koalicję Warszawskich Placów (do odzyskania);
– będziemy prowadzić dalsze działania badawcze zakończone opracowaniem rekomendacji;
– rozbudujemy portal Place Warszawy (do odzyskania), między innymi pozyskując archiwalia od mieszkańców stolicy;
– zorganizujemy warsztaty dla mieszkańców;
– zrealizujemy trzy czasowe lub stałe instalacje artystyczno-architektoniczne lub wydarzenia kulturalne na wybranych placach.

 

Media o nas:

TOK FM
Trójka 
Dwójka 
RDC
RDC o placu Pięciu Rogów
Radio Kolor
Gazeta Stołeczna
Magazyn Miasta
Kto odzyska Plac Defilad?