Place Warszawy (do odzyskania)
2017–2019

 

Place Warszawy (do odzyskania) to trzyletni projekt badawczy prowadzony przez Fundację Puszka w partnerstwie z Fundacją Bęc Zmiana i dofinansowany przez Urząd m.st. Warszawy. Polega on na wszechstronnym badaniu placów, ich historii, obecnej kondycji, potencjałów i słabych stron, a w efekcie ma prowadzić do włączenia ich do debaty o mieście, a także ożywienia jako przestrzeni publicznych.

Na portalu-mapie znajdują się wszystkie place Warszawy, a także aktualizowane w miarę rozwoju projektu wyniki badań – w 2017 i 2018 roku zbadaliśmy 31 z nich.

Miejskie place jako miejsca spotkań wielu różnych środowisk z założenia powinny łączyć. Portal Place Warszawy (do odzyskania) chce to umożliwiać, tworząc platformę współpracy mieszkańców, organizacji, instytucji oraz firm, które chcą zaangażować się na rzecz tworzenia lepszej, przyjaźniejszej przestrzeni spotkań, wymiany i innych form życia społecznego. W tym celu powołujemy Koalicję Warszawskich Placów (do odzyskania), która ma przeciwdziałać temu, by place były jedynie przestrzeniami tranzytowymi, a sprzyjać temu, by stały się wysokiej jakości przestrzenią publiczną. Zapraszamy do niej wszystkich, którym los warszawskich placów nie jest obojętny.

 

Co zrobiliśmy w 2017 roku?

Rozpoczęliśmy od zbadania 30 warszawskich placów. Stworzyliśmy zespół ekspertów i badaczy specjalizujących się w badaniu przestrzeni miejskiej, w skład którego weszli architekci, urbaniści, znawcy architektury, socjologowie, kulturoznawcy, antropologowie, biolodzy i varsavianiści. Powołaliśmy również Koalicję Warszawskich Placów (do odzyskania). 

Wyniki badań pokazaliśmy podczas 9. edycji festiwalu Warszawa w Budowie. Wystawa pod tytułem Place Warszawy – konstelacja przypadków była jedną z czterech prezentowanych w ramach festiwalu ekspozycji badawczych. 

Zorganizowaliśmy pięć spacerów varsavianistycznych dla mieszkańców oraz dyskusję przybliżającą wyniki badań i znaczenie placów jako wspólnych przestrzeni użytkowych z wielu różnych perspektyw.  

 

Co zrobiliśmy w 2018 roku?

Prowadziliśmy badania skupione na społecznym postrzeganiu placów Warszawy. Przeprowadziliśmy 104 rozmowy z użytkownikami placów oraz uzyskaliśmy 353 odpowiedzi na ankietę internetową na temat skojarzeń, wspomnień lub porównań związanych z placami. Proces badawczy zakończyliśmy opracowaniem rekomendacji.

Odbyliśmy również liczne spotkania z koalicjantami projektu – przedstawicielami instytucji, organizacji i uczelni oraz mieszkańcami, którzy chcą angażować się we wspólne działania na rzecz poprawy jakości i funkcjonowania tych przestrzeni publicznych. Ponadto zorganizowaliśmy spacer po ekosystemie placów Warszawy oraz trzy spotkania z mieszkańcami na placach: Grzybowskim, Pięciu Rogów oraz Rynku Starego Miasta.

Do mapy warszawskich placów dodaliśmy brakujące punkty – obecnie znajdują się na niej wszystkie 63 place administracyjne, 4 rynki oraz 1 „plac możliwy”, czyli „Patelnia”.

Portal zyskał również stale uzupełniany dział „Teksty”, w którym publikujemy okołoplacowe wywiady i wypowiedzi.

Dzięki współpracy z SGGW nastąpiła wymiana wiedzy na polu badawczym. W jej wyniku stworzyliśmy zakładkę z projektami studentów.

 

W 2019 roku:

– przedstawimy wyniki dotychczasowych badań i poddamy je dyskusji;
– będziemy dalej rozwijać Koalicję Warszawskich Placów (do odzyskania);
– rozbudujemy portal Place Warszawy (do odzyskania), pytając mieszkańców i mieszkanki o bliskie im przestrzenie istotne w kontekście „placowości” (np. skwery czy nieformalne miejsca lokalnego życia);
– zrealizujemy trzy czasowe albo stałe instalacje artystyczno-architektoniczne lub wydarzenia kulturalne na wybranych placach.

 

Media o nas:

TOK FM
Trójka 
Dwójka 
RDC
RDC o placu Pięciu Rogów
Radio Kolor
Gazeta Stołeczna
Magazyn Miasta
Kto odzyska Plac Defilad?