Dyskusja „Konstelacja przypadków. Place – jakie są?”

Warszawa w Budowie 9
9 października 2017
barStudio

9. edycja festiwalu Warszawa w Budowie podjęła temat placu Defilad, ale prezentowane zagadnienia dotyczyły też szerszej problematyki: tego, czym są dziś miejskie place i jaką odgrywają rolę.

Znaczenie tych węzłów miejskości, komunikacji, wymiany i spektaklu ulega ciągłym zmianom, podobnie jak ich estetyka i oprzyrządowanie. Stoją za tym przemiany ekonomiczne, polityczne i historyczne, a także zmieniające się gusty, mody, preferencje i style życia mieszkańców. Dyskusja z zespołami badawczymi odpowiadającymi za tezy postawione w ramach ekspozycji głównej tegorocznej edycji WWB była okazją do zweryfikowania definicji placu miejskiego z różnych perspektyw – zarówno urbanistycznych, socjologicznych i funkcjonalnych, jak i geograficznych – place na WWB były bowiem reprezentowane przez place warszawskie, europejskie, poradzieckie i amerykańskie.

W dyskusji udział wzięli: Artur Jerzy Filip, Anna Molenda, Kuba Snopek, Bogna Świątkowska,
Tomasz Świetlik