Organizator

 

Fundacja Puszka od 2010 roku bada i utrwala street art oraz sztukę w przestrzeni publicznej, co można zobaczyć na portalu puszka.waw.pl. Jest organizatorem pięciu edycji Międzynarodowego Konkursu FUTUWAWA na najlepszy projekt dla Warszawy przyszłości (futuwawa.pl), pierwszego portalu dedykowanego polskiej sztuce w przestrzeni publicznej (sztukapubliczna.pl) oraz rewizji utopii na warszawskich osiedlach mieszkaniowych (reutopie.futuwawa.pl). Od 2017 roku w partnerstwie z Fundacją Bęc Zmiana prowadzi trzyletni projekt badawczy Place Warszawy (do odzyskania). Wydaje publikacje, prowadzi wykłady i warsztaty.

 

Partner główny

 

Fundacja Bęc Zmiana działa w Warszawie od 2002 roku jako organizacja non for profit. Wspiera działania architektoniczne, artystyczne i badawcze. Zorganizowała dziesiątki wystaw, prezentacji, realizacji w przestrzeni publicznej, dyskusji, konferencji i konkursów dla twórców młodego pokolenia. Bęc działa jako inicjator interdyscyplinarnych wydarzeń, które angażują twórców między innymi w dziedzinie sztuki, architektury, projektowania, socjologii i ekonomii kultury. Większość swoich projektów realizuje w przestrzeni publicznej oraz w ramach prężnej działalności wydawniczej.

Partnerzy

Katedra Sztuki Krajobrazu

Patroni

Radio Kolor

 

Placolodzy i placopraktycy

Aleksandra Litorowicz

20172019
w Placach jestem:

koordynatorką, ekspertką (sztuka w przestrzeni publicznej; analiza jakościowa społecznego postrzegania placów; rekomendacje)

najważniejsze projekty:
puszka.waw.pl, futuwawa.pl, sztukapubliczna.pl

dlaczego badam place:
bo są zwieńczeniem miejskiej przestrzeni publicznej

Magda Grabowska

2017–2018
w Placach jestem:

koordynatorką, badaczką (sztuka w przestrzeni publicznej; prowadziłam wywiady na placach), ekspertką (analiza jakościowa społecznego postrzegania placów; rekomendacje)

najważniejsze projekty:
futuwawa.pl, sztukapubliczna.pl, film Heidrun Holzfeind Za Żelazną Bramą

dlaczego badam place:
ponieważ służą (lub powinny służyć) wszystkim mieszkańcom

Bogna Świątkowska

2017–2019
w Placach jestem:

kuratorką, prezeską zarządu Fundacji Bęc Zmiana, głównego partnera projektu, ekspertką (rekomendacje)

najważniejsze projekty:
Synchronizacja, Ekspektatywa, „Notes na 6 tygodni”

dlaczego badam place:
bo są kwintesencją kultury materialnej i kultury współżycia mieszkańców miasta

Ela Petruk

2017
w Placach jestem:

asystentką koordynatorki

najważniejsze projekty:
Widoki władzy, Dizajn-Wawa

dlaczego badam place:
ponieważ stanowią jedne z najważniejszych przestrzeni publicznych w mieście

Kuba Snopek

2017
w Placach jestem:

ekspertem (metodologia)

najważniejsze projekty:
Architektura VII dnia, Bielajewo: Zabytek Przyszłości, Scena / Stage

dlaczego badam place: 
ponieważ od lat zajmuję się dogłębnym badaniem przestrzeni postkomunistycznych miast

Karol Koszniec

20172019
w Placach jestem:
grafikiem

najważniejsze projekty:
zespół Nowa Romantyka, identyfikacja wizualna Maratonu Warszawskiego, renowacja Saaba 9-3

dlaczego projektuję dla Placów:
bo placów jeszcze nie rysowałem

Piotr Piotrowski

2017–2019
w Placach jestem:

programistą

najważniejsze projekty:
mrrau.net, futuwawa.pl, puszka.waw.pl, Targeo

dlaczego koduję dla Placów:
place to dobre miejsca spotkań :)

Maciej Krüger

2017–2019
w Placach jestem:

fotografem

najważniejsze projekty:
dopiero nadejdą

dlaczego fotografuję place:
bo to zwierciadło życia miasta. A to mnie ciekawi

Justyna Chmielewska

2017–2019
w Placach jestem:

korektorką

najważniejsze projekty:
książki wydawane przez Fundację Bęc Zmiana

dlaczego czuwam nad Placami:
bo zależy mi na tym, by wiedza zgromadzona w ramach tego projektu była czytelna

Paweł Brylski

2017–2018
w Placach jestem:

autorem tekstów varsavianistycznych

najważniejsze projekty:
program Laboratorium w Muzeum Woli (kurator), projekt Nokuchwa – Nowa Kuchnia Warszawska, działanie Trippy tiptoe tour w ramach the Space Project w galerii Stroboskop

dlaczego badam place:
bo place to najciekawszy i najbardziej tajemniczy element miasta: oglądane w pojedynkę są przygodą poznawczą, razem tworzą układ miastonośny

dr Marek Ostrowski

2017
w Placach jestem:

ekspertem (definicja placu)

najważniejsze projekty:
stworzenie kierunków naukowych: informacji obrazowej oraz varsavianistyki, książki Tryptyk Warszawski: Spojrzenie Warsa, Oblicze Sawy i Pokolenie Varsovia.pl

dlaczego badam place:
ponieważ place to dla mnie nie tylko miejsce w znaczeniu urbanistycznym, ale przede wszystkim zjawisko o charakterze uniwersalnym, występujące na różnych poziomach organizacji materii: od podstawowego po zjawiska społeczne i kulturowe. Cechy są podobne i dlatego poznanie ich struktury pozwoli nie tylko zrozumieć samo zjawisko, ale także nim zarządzać.

dr inż. arch. Monika Wróbel

2017
w Placach jestem:

ekspertką (sztuka w przestrzeni publicznej; plany miejscowe; budżet partycypacyjny)

najważniejsze projekty:
rozprawa doktorska „Miejsce sztuki współczesnej w przestrzeni miasta na przykładzie Warszawy”, Fundacja Skwer Sportów Miejskich (współzałożycielka i wiceprezeska), współautorka koncepcji architektonicznych Skwerów Sportów Miejskich przy ul. Zielnej, przy ul. Górczewskiej i Alei Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego w Warszawie

dlaczego badam place:
bo chcę, by świadomość miejsca wynikająca z wiedzy miała wpływ na przyszłe decyzje projektowe dotyczące tych istotnych elementów struktury miasta

dr inż. Krzysztof Herman

2017
w Placach jestem:

ekspertem (zieleń i woda)

najważniejsze projekty:
książka Ogrody tymczasowe w przestrzeniach kolektywnych, pierwszy w Polsce Park(ing) Day w 2009 roku i w latach kolejnych, proces partycypacyjny i projekt Archipelag dla skweru przy Krochmalnej 3, z Fundacją „Na Miejscu” 

dlaczego badam place:
bo są naturalną przestrzenią życia ludzi i miejscem spotkań, interesuje mnie także ich potencjał w kontekście ekologii miasta

prof. Andrzej B. Zalewski

2017
w Placach jestem:

ekspertem (transport)

najważniejsze projekty:
uspokojenie ruchu na drodze krajowej nr 21 w Kobylnicy Słupskiej (pierwsze uspokojenie ruchu na drodze krajowej w Polsce); liczne projekty układów dróg rowerowych w dzielnicach Warszawy oraz w średnich miastach; liczne projekty dróg ekspresowych

dlaczego badam place:
ponieważ jako przestrzenie publiczne integrują one zagadnienia kształtowania zagospodarowania przestrzennego i systemu transportowego oraz życia społecznego

prof. Sławomir Gzell

2017
w Placach jestem:

ekspertem (kompozycja urbanistyczna)

najważniejsze projekty:
książki O Architekturze. Szkice pisane i rysowane oraz Wykłady o urbanistyce współczesnej

dlaczego badam place:
z powodu zawodowego zapału

Simone De Iacobis (Centrala)

2017–2018
Placach jestem:

ekspertem (barwy, faktury i światłocień)

najważniejsze projekty:
Dyskusyjna Turystyka (Critical Tourism), spacery oraz publikacje dotyczące „biografii miejsca”; publikacja Enter the Thick Space, w Schloss — Post No 4 Biographies & Space, 2016; How to Domesticate a City: Adaptive Tools to an Urban Environment, w MONU nr. 24, 2016

dlaczego badam place:
by wpłynąć na to, jak miasto jest rozumiane i używane oraz w jakim kierunku będą podążały decyzje dotyczące jego przekształceń.

Małgorzata Kuciewicz (Centrala)

2017–2018
w Placach jestem:

ekspertką (barwy, faktury i światłocień)

najważniejsze projekty:
Dyskusyjna Turystyka (Critical Tourism), spacery oraz publikacje dotyczące „biografii miejsca”; publikacja Enter the Thick Space, w Schloss — Post No 4 Biographies & Space, 2016; How to Domesticate a City: Adaptive Tools to an Urban Environment, w MONU nr. 24, 2016

dlaczego badam place:
by wpłynąć na to, jak miasto jest rozumiane i używane oraz w jakim kierunku będą podążały decyzje dotyczące jego przekształceń.

Martyna Obarska

2017
w Placach jestem:

ekspertką (użytkowanie)

najważniejsze projekty:
„Magazyn Miasta”, książka MDM, między utopią a codziennością, MDM mówi

dlaczego badam place:
bo chcę sprawdzić, jak toczy się na nich codzienne życie

Witold Pietrusiewicz

2017
w Placach jestem:

ekspertem (granice)

mgr inż. arch. Leszek Wiśniewski

2018

W Placach jestem:

ekspertem (konstelacja; rekomendacje)

Najważniejsze projekty:

praca magisterska „Miastotwórcza rola kolei. Nowa dzielnica wokół nowego węzła kolejowego na przykładzie Węzła Grochowskiego w Warszawie”, uhonorowana Nagrodą Ministra Infrastruktury (2018) i wyróżnieniem Prezydenta m.st. Warszawy „Dyplomy dla Warszawy” (2018)

Dlaczego badam place:

ponieważ to najbardziej miejski typ przestrzeni, a także miejsca ogniskujące życie miasta. Często to ukształtowanie danego placu decyduje o jego charakterze, tak jak Rynek w Krakowie, Times Square w Nowym Jorku czy plac Czerwony w Moskwie (można by tak jeszcze długo wymieniać)

Karol Nowak

2017–2018
w Placach jestem:

ekspertem i badaczem (rekomendacje; zieleń i woda)

najważniejsze projekty:
„Forma Otwarta a kontekst przeniesień założeń kultur dalekowschodnich w architekturze krajobrazu na przykładzie kultury indyjskiej” (praca magisterska nagrodzona przez SARP SGGW 2016); projekt zielonych siedzisk dla Ambasady Republiki Federalnej Niemiec na schodach Muzeum Narodowego (SUM Architekci krajobrazu); projekt „Zielonych Tętnic” Wrocławia – główna nagroda w konkursie z 2016 roku (SUM Architekci krajobrazu)

dlaczego badam place:
by zdefiniować ich problemy, a także by wprowadzić w warszawskiej przestrzeni miejskiej zmiany, które pozwolą ustanowić jej nową jakość

Artur Jerzy Filip

2018
Placach jestem: 

ekspertem (rekomendacje)

najważniejsze projekty: 
książka Wielkie plany w rękach obywateli (2018), Lokalni Gospodarze placu Defilad, Warszawa w Budowie 9, plany i wytyczne konserwatorskie (m.in. dla Osiedla Jazdów i Muranowa), Warszawska Droga Kultury na Skarpie

dlaczego badam place: 
bo wciąż nie wiem, czym właściwie są i jakie powinny być

Anna Nauwaldt

2017
w Placach jestem:

badaczką (kompozycja urbanistyczna)

dlaczego badam place:
żeby lepiej zrozumieć, jak działa / nie działa urbanistyka Warszawy

Karolina Matysiak

2017
w Placach jestem:

badaczką (barwy, faktury, światłocień)

najważniejsze projekty:
kwartalnik „RZUT”, Festiwal Budynków (Centrum Architektury), wystawa Tygrysy. W zespole siła

dlaczego badam place:
ponieważ uwielbiam życie miejskie, a place są jedną z przestrzeni, w których skupia się wiele jego aspektów

Igor Łysiuk

2017
w Placach jestem:

badaczem (plany miejscowe, budżet partycypacyjny)

najważniejsze projekty:
kwartalnik „RZUT" (współzałożyciel i redaktor), Spór o odbudowę w ramach festiwalu Warszawa w Budowie (organizacja konkursów i warsztatów architektonicznych), prowadzenie zajęć poświęconych architekturze i urbanistyce w 2. Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie

dlaczego badam place:
bo mnie ładnie poproszono :)

Barbara Drewiczewska

2017
w Placach jestem:

badaczką (użytkowanie)

najważniejsze projekty:
II nagroda w konkursie na centrum lokalne skwer Orszy w Warszawie, I i III nagroda w konkursach na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Pomiechówku, projekt ogrodu społecznego na osiedlu Za Żelazną Bramą w Warszawie

dlaczego badam place:
bo chciałabym, żeby place w Warszawie żyły

Piotr Jończyk

2017
w Placach jestem:

badaczem (użytkowanie)

dlaczego badam place:
żeby przegonić z nich marazm

Anna Mikołajska

2017
w Placach jestem:
badaczką (użytkowanie)

Karolina Kulis

2017
w Placach jestem:

twórczynią panoram

najważniejsze projekty:
opracowywanie rozwiązań dla osób starszych we współpracy z miastem Warszawa

dlaczego pomagam przy Placach:
bo miejskie place powinni tworzyć ludzie, a lepiej zaprojektowane place czynią nas lepszym społeczeństwem, bardziej otwartym na innych
karolinakulis.com

Karolina Radecka

2018
Placach jestem: 

badaczką (prowadziłam wywiady na placach)

najważniejsze projekty: 
jeszcze przede mną

dlaczego badam place: 
bo są dobrym miejscem spotkań 

Magda Koźluk

2018
w Placach jestem:
badaczką (prowadziłam wywiady na placach)

najważniejsze projekty:
udało mi się w życiu kilka rzeczy zaprojektować i zbudować, ale najważniejsza jest dla mnie funkcja opiekunki Otwartej Pracowni Jazdów

dlaczego badam place: 
bo chciałabym, żeby w Warszawie były place z prawdziwego zdarzenia, i jestem ciekawa, co o naszych placach myślą warszawiacy

Marta Marszycka

2018
Placach jestem:
badaczką (prowadziłam wywiady na placach)

najważniejsze projekty:
badania jakościowe dotyczące metody streetworkingu

dlaczego badam place:
bo chcę mieć swój wkład w kształtowanie przestrzeni miejskich, widzę duży potencjał warszawskich placów, sam temat jest dla mnie interesujący oraz to ciekawe doświadczenie 

Dzmitry Bibikau

2018
Placach jestem:
badaczem (prowadziłem wywiady na placach)

najważniejsze projekty:
jestem współzałożycielem Mińskiej Platformy Urbanistycznej (BLR) Urbanist.by i Mińskiego Forum Urbanistycznego

dlaczego badam place:
bo fascynuje mnie dynamika życia przestrzeni publicznych