plac
Zamkowy

Fot. Maciej Krüger, 2017

Plac Zamkowy z Zamkiem Królewskim i Kolumną Zygmunta to najbardziej emblematyczny plac Warszawy, choć z jednej strony przynależy do obszaru staromiejskiego, a na jego dzisiejszy kształt wpłynęła budowa Trasy W–Z i otwarcie placu od wschodniej strony, co sprawiło, że w jego oprawie znalazły się elementy kontrastujące z architekturą Starego Miasta.

Najstarszą przestrzenią publiczną w tym obszarze jest otoczenie Kolumny Zygmunta, datowanej na 1644 rok. Kolumna powstała poza Bramą Krakowską zamykającą obszar staromiejski i w okresie budowy budziła spore kontrowersje – była silną dominantą przestrzenną, a przede wszystkim pierwszym w Warszawie świeckim pomnikiem.

Okolica kolumny stanowiła część przestrzeni publicznej, ale sam pomnik długo był z tej przestrzeni wydzielony: początkowo przez żelazne kraty, następnie przez kamienne słupy z żelaznymi łańcuchami, baseny z czterema fontannami w kształcie dmących w muszle trytonów (mitologiczny tryton to pół mężczyzna, pół ryba, męska syrena). Balustrady, łańcuchy, kraty, baseny i trytony zostały zlikwidowane w latach 30. XX wieku, a podczas powojennej rekonstrukcji kolumnie dodano schodki – element małej architektury, który prawie zawsze dobrze sprawdza się na placach.

Otoczenie Kolumny Zygmunta zaczęło się stawać placem Zamkowym w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy to w latach 20. otoczenie Zamku Królewskiego zostało przebudowane według projektu Jakuba Kubickiego, autora między innymi tamtejszych arkad. Wyburzona została wtedy zabudowa gospodarcza zamku, Brama Krakowska oraz kilka kamienic, a przestrzeń od wylotu Świętojańskiej do murów obronnych została włączona w obręb miasta.

Obudowa architektoniczna placu jest złożona – z jednej strony jest to fasada Zamku Królewskiego, Stare Miasto z wylotem Piwnej i Świętojańskiej, Krakowskie Przedmieście i Podwale – obszar, który w pewnym stopniu włączono w projekt powojennej odbudowy.

Z drugiej strony budowa trasy Wschód–Zachód sprawiła, że otoczeniem placu stał się również cały pejzaż, łącznie z trasą i przystankami komunikacji miejskiej, Mariensztatem, Wisłą, a dziś nawet z mostem Świętokrzyskim i Stadionem Narodowym.

Takie otwarcie ułatwiło dodanie do oprawy placu Zamkowego również takich realizacji architektonicznych, które naruszają jej wizualną spójność i budzą kontrowersje – mowa tu o oddanym w 2015 roku budynku biurowym u zbiegu ulic Senatorskiej i Podwala. Precedens dla business and heritage stworzył znacznie wcześniej budynek baru Pod Zamkiem, tak zwanej kamienicy Kościelskich bis (plac Zamkowy 10). Jest to produkcja architektoniczna o proporcjach typowych dla Gminnych Spółdzielni Samopomocy, lecz ozdobiona techniką sgraffito charakterystyczną dla fasad rekonstruowanego Starego Miasta.

Paradoksalnym doświadczeniem placu Zamkowego było jego długie funkcjonowanie bez zamku. Zamek Królewski w Warszawie odbudowywany był do połowy lat 80. i przez wiele lat istniał jedynie w nazwie placu i zbiorowej wyobraźni mieszkańców miasta, gdy sam był otwartą przestrzenią – placem, na którym parkowały ikarusy i jelcze MZK.

Paweł Brylski, 2017

Dane
*dane z lipca 2017 roku

powierzchnia placu (ha)1.01
liczba drzew1
powierzchnia okapu – szerokość koron drzew (m²)50,24
powierzchnia biologicznie czynna bez wody (m²)31
nawierzchnia przepuszczalna (m²), czyli powierzchnia biologicznie czynna + nawierzchnia umożliwiająca przesiąkanie wody (gruntowa, żwirowa etc.) 31
woda dynamiczna tymczasowe kurtyny wodne przy dużych upałach
retencja wody kratka ściekowa
dominantyKolumna Zygmunta III Wazy
elewacja / wieża Zamku Królewskiego
latarnia „Agrykola”19 dwuramiennych, 3 jednoramienne montowane do elewacji
latarnia „pastorał warszawski”2 jednoramienne
nazwy ulic dochodzących do placu Plac Zamkowy
Świętojańska
Piwna
międzymurze Piotra Biegańskiego
Podwale
Senatorska
rodzaje nawierzchni jezdnibruk
rodzaje nawierzchni chodnikówpłyty kamienne
liczba artystycznych vlepek26
liczba pomników1