plac
Trzech Krzyży

Fot. Maciej Krüger, 2017

Plac pełen przykładów okazałej architektury z różnych epok rozwoju miasta, dziś zredukowany głównie do roli węzła komunikacyjnego. Pełni też funkcje administracyjne (znajduje się tu siedziba Ministerstwa Rozwoju) i reprezentacyjne. Przestrzeń wokół zajmującego centralną pozycję kościoła pozostaje niezagospodarowana. Brak mebli miejskich i spójnie zaprojektowanej posadzki. Mimo pięknej grupy kwitnących wiosną magnolii plac sprawia wrażenie pozbawionego zieleni. Na co dzień ludzie po nim przemykają, jednak położenie na Trakcie Królewskim przyciąga turystów i zwiedzających zwłaszcza latem i w weekendy. Od lat 90. „pod Witosem” można spotkać deskorolkarzy, mimo wprowadzonego zakazu.

Choć dobrze trzymają się go legendy (w końcu to przy placu Trzech Krzyży zaczynała się akcja słynnej powieści Zły Leopolda Tyrmanda, to tu działały legendarne lokale: Szpilka, Szpulka i Szparka czy 5–10–15), plac wygląda jak wielkie skrzyżowanie. A co jeśli skrzyżowanie było tu przed tymi wszystkimi legendami, przed kościołem św. Aleksandra, a nawet przed postawieniem trzech krzyży? Wszystko za sprawą rzeki, a przypomina o tym św. Jan Nepomucen.

W zasadniczo suchej dziś Warszawie kiedyś było wiele jezior i rzek, a większość dzisiejszych dróg prowadzących w dół skarpy to dawne rzeczne koryta. Tak też było z Żurawką, która płynęła Żurawią i dalej do nurtu Wisły korytem dzisiejszej ulicy Książęcej. To nie Jurassic Park – jeszcze w połowie XVIII wieku na skrzyżowaniu Książęcej i Nowego Światu stał most, co widać na najstarszych planach Warszawy. W tym punkcie spotykały się więc trakty – Nowy Świat do starej Warszawy oraz trasa Bracka–Zgoda–Bagno prowadząca do placu Grzybowskiego, a z drugiej drogi do wsi na Jazdowie (Wiejska) i Mokotowie (Mokotowska).

Jan Nepomucen był popularnym w połowie XVIII wieku świętym promowanym przez jezuitów jako patron zabezpieczający przed powodziami i utonięciami. To, że to właśnie jego figura stoi na tym placu, nie jest więc kwestią przypadku.

Nazwa placu – Trzech Krzyży – ma swój początek w czasach saskich, gdy wytyczono aleję Ujazdowską jako drogę krzyżową dla przeważnie wówczas katolickich mieszkańców Warszawy. W okolicach placu Na Rozdrożu usytuowano Grób Pański, a przy placu, o którym mowa, trzy krzyże: jeden dla Jezusa i dwa dla jego towarzyszy niedoli, powszechnie określanych mianem łotrów. O dalszych losach placu zdecydowały jednak nie tyle krzyże, ile zwyczaj wystawiania w tym miejscu łuków triumfalnych. Raz witano tak księcia Józefa Poniatowskiego po zwycięstwie z Austriakami, raz cara Aleksandra I, gdy po pokonaniu armii Napoleona Bonaparte przyjechał do Warszawy, by koronować się na króla Polski.

Car od początku wiedział, że nie będzie łatwo, Napoleon podbił bowiem serca Polaków, dając im nadzieję na niepodległe państwo. Cara, który przyjaźnił się z księciem Adamem Czartoryskim, wyraźnie ciągnęło na zachód, przejawiał liberalne skłonności, wprowadził w Polsce konstytucję, doprowadził do powstania wielu ważnych instytucji i obiektów. Śladem tego jest też kościół przy placu Trzech Krzyży, który powstał na osobiste życzenie władcy.

Zaprojektowany na podobieństwo rzymskiego kapitolu przez Piotra Aignera, a pod koniec XIX wieku przebudowany przez Józefa Piusa Dziekońskiego w historycyzującym stylu eklektycznym, nieszczęśliwie, wraz z całą okolicą, został zburzony, lecz potem szczęśliwie odbudowano go według pierwszego projektu. Po wojnie zrekonstruowano też Instytut Głuchoniemych po wschodniej stronie i kamienicę Pod Gryfami po północnej. Po zachodniej stronie placu stanął gmach ministerialny, który był jedną z pierwszych realizacji po wojnie – powstał jeszcze przed zadekretowaniem socrealizmu i ma wiele cech warszawskiego modernizmu. Zabudowa od strony wschodniej powstała po przemianach ustrojowych. Budynek – część zespołu Holland Park – koresponduje z otoczeniem, tworząc kompozycję z budynkiem ministerialnym. Są to więc dwa przykłady okołomodernizmu – jeden z lat 40., drugi z 90. – które spotkały się na placu skrzyżowań.

Paweł Brylski, 2017

Dane
*dane z lipca 2017 roku

powierzchnia placu (ha)2.79
liczba drzew26
powierzchnia okapu – szerokość koron drzew (m²)660
powierzchnia biologicznie czynna bez wody (m²)2109
nawierzchnia przepuszczalna (m²), czyli powierzchnia biologicznie czynna + nawierzchnia umożliwiająca przesiąkanie wody (gruntowa, żwirowa etc.) 2109
woda dynamiczna tymczasowe kurtyny wodne przy dużych upałach
retencja wody typowa instalacja, kratki ściekowe
wysokość budynkówNowy Świat 2: 30 m
plac Trzech Krzyży 10/14: 25 m
plac Trzech Krzyży 8: 14 m
plac Trzech Krzyży 4/6: 14 m
Prusa 2: 28 m
Aleje Ujazdowskie 28: 21 m
Aleje Ujazdowskie 51: 20 m
plac Trzech Krzyży 3: 20 m
Mokotowska 73: 21 m
Hoża 1: 33 m
plac Trzech Krzyży 5: 20 m
plac Trzech Krzyży 7: 10 m
Żurawia 1a: 12 m
plac Trzech Krzyży 18: 24 m
plac Trzech Krzyży 16a: 15 m
plac Trzech Krzyży 16: 15 m
dominantykościół św. Aleksandra
pomnik Wincentego Witosa
latarnia „pastorał warszawski”10 dwuramiennych
36 jednoramiennych
1 mocowany do ściany budynku
latarnia sodowa „łyżka”2 jednoramienne
neony2
nazwy ulic dochodzących do placu Nowy Świat
Bracka
Żurawia
Hoża
Mokotowska
Aleje Ujazdowskie
Wiejska
Prusa
Książęca
rodzaje nawierzchni jezdniasfaltowa
rodzaje nawierzchni chodnikówpłyty kamienne, płyty betonowe
rodzaje nawierzchni dróg dla rowerówasfaltowe
funkcje na placu: gastronomia, biurowce, mieszkaniówka, sklepy, urzędy, miejsca kultury (kino, teatr, dom kultury etc.), punkty usługowe, usługi bankowe, placówki edukacyjne (przedszkola, żłobki, szkoły, uczelnie), obiekty sakralnebiurowo-usługowa – 38%
urzędowa – 13%
biurowo-usługowo-kulturalna – 13%
pustostan – 13%
edukacyjno-urzędowo-usługowa – 6%
urzędowo-usługowa – 6%
mieszkalno-usługowa – 6%
sakralna – 6%
punkty usługowe w ogólnodostępnych parterach w stosunku do wszystkich budynków w obrębie placupuste lokale – 34%
sklepy – 31%
gastronomia – 22%
punkty usługowe – 3%
usługi bankowe – 3%
instytucje kultury – 3%
urząd – 3%
czy na placu jeździ komunikacja publiczna?tak
czy na placu jeżdżą samochody prywatne?tak
czy na placu istnieje szersza droga niż dwupasmowa?tak
czy w obrębie placu znajdują się przystanki komunikacji publicznej?tak
czy na placu znajdują się miejsca parkingowe?tak
czy na placu znajdują się stojaki na rowery?tak
czy wyznaczona jest strefa ograniczonej prędkości lub piesza?nie
czy istnieje tymczasowa (np. weekendowa) lub inna organizacja ruchu?nie
czy występują ślepe ściany, pustostany?tak
czy na placu pojawiają się handel detaliczny, stragany, kwiaciarki, targi czasowe?nie
czy w 2016 roku na placu odbyła się manifestacja?tak
liczba artystycznych vlepek44
liczba pomników3