plac
Konstytucji

Fot. Maciej Krüger, 2017

Mało kto wpłynął na Warszawę tak mocno jak patron ulicy Marszałkowskiej, a zatem i Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej – Marszałek Wielki Koronny Franciszek Bieliński. Od 1742 roku kierował pracami Komisji Brukowej, której zadaniem była poprawa warunków higienicznych i komunikacyjnych oraz uporządkowanie urbanistyczne podzielonej na jurydyki Warszawy. W tamtym czasie wybrukowano ponad 200 ulic, a także zaprojektowano ogromny obszar południowej części, całego dzisiejszego Śródmieścia, poprzez wytyczenie dróg wśród pól. Plany wykonane w latach 60. i pod koniec 70. XVIII wieku pokazują, jak mocno Warszawa się zmieniła w ciągu kilkunastu lat. W tym samym czasie powstało Założenie Stanisławowskie z gwiaździstymi placami, a także szachownice ulic na terenach należących do marszałka Bielińskiego; łączyła je długa prosta ulica, po śmierci Bielińskiego nazwana Marszałkowską. Plac Konstytucji leży dokładnie na przecięciu tych założeń.

Powstał na osi poszerzonej ulicy Marszałkowskiej i należy go czytać jako część zespołu urbanistycznego, który zaczyna się placem Defilad, a kończy placem Konstytucji. Jest otwarty na ulicę Marszałkowską od strony północnej, a od południowej zamykają go dwie kamienice, dzieląc ruch ulicy Marszałkowskiej na przelotową ulicę Waryńskiego i kameralną część Marszałkowskiej między placami Konstytucji i Zbawiciela.

MDM i plac Konstytucji (projekt: Józef Sigalin, Stanisław Jankowski, Jan Knothe i Zygmunt Stępiński) miały być szczytowym osiągnięciem doktryny socrealistycznej – w ścisłym Śródmieściu, w najintensywniej rozwijającej się w XIX i na początku XX wieku części miasta, powstało osiedle robotnicze o monumentalnej skali. Mogłoby się wydawać, że sztywna doktryna socrealizmu zostawiała małe pole do popisu, jednak każda z realizacji ma unikalny charakter. Oprawa placu Konstytucji została zainspirowana projektami Jana Heuricha młodszego, twórcy kamienicy Raczyńskiego (Krasińskich) przy placu Małachowskiego czy gmachu biblioteki przy ulicy Koszykowej.

Jak na powszechne wyobrażenia o socrealizmie, na które zapracował głównie Pałac Kultury i Nauki, na placu Konstytucji jest stosunkowo mało rzeźb. Ta powściągliwość miała stworzyć tło dla trzech kolosalnych rzeźb, które miały stanąć na kolumnach pośrodku placu i być upostaciowieniem Śląska, Morza i Stolicy. Pierwsze projekty nie wywołały entuzjazmu, wobec czego – żeby było cokolwiek na otwarcie – umieszczono tam wielkie kandelabry.

Żadna inna prowizorka nie zadziałałaby tak dobrze, tym ruchem wprowadzono bowiem w przestrzeń placu światło zamiast rzeźb. Socrealizm z typowym dlań zamiłowaniem do figuratywnych przedstawień wkrótce upadł, a Warszawa rozbłysła neonami. Na placu Konstytucji znalazł się hipnotyzujący neon sklepu z instrumentami muzycznymi, neony z reklamami zegarków radzieckich, linii lotniczych LOT i KLM, papierów fotograficznych Foton, a przede wszystkim słynna siatkarka – przywrócona do życia w 2006 roku dzięki staraniom artystki Pauliny Ołowskiej. Plac Konstytucji ma zresztą szczęście do sztuki – w południowo-wschodniej części placu do niedawna działała galeria Witryna.

Ten w zamyśle socjalistyczny i ludowy plac stał się też scenografią doniosłych zmian politycznych. W jednym z lokali mieściła się kawiarnia „Niespodzianka", słynna z tego, że w 1989 roku, podczas pierwszych częściowo wolnych wyborów po obradach Okrągłego Stołu, ulokował się tu sztab wyborczy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność". Teraz w tym miejscu mieszczą się banki i salony sieci telefonii komórkowej. Tymczasem w części zachodniej i południowej otwiera się coraz więcej restauracji, a okolica wyraźnie ożywa.

Dzięki staraniom mieszkańców i działaczy miejskich w południowo-wschodniej części placu raczkuje sezonowy targ spożywczy, którego pojawienie się było możliwe dzięki budżetowi partycypacyjnemu. Innym aktem społecznej aktywności była walka o zdjęcie gigantycznej płachty reklamowej zasłaniającej fasadę hotelu MDM w południowej pierzei zamykającej plac. Środkowa część wciąż zajmowana jest przez parking – czy i o tę przestrzeń upomną się mieszkańcy i zrobią kolejną niespodziankę?

Paweł Brylski, 2017

Dane
*dane z lipca 2017 roku

powierzchnia placu (ha)2.53
liczba drzew60
powierzchnia okapu – szerokość koron drzew (m²)753,6
powierzchnia biologicznie czynna bez wody (m²)123,6
nawierzchnia przepuszczalna (m²), czyli powierzchnia biologicznie czynna + nawierzchnia umożliwiająca przesiąkanie wody (gruntowa, żwirowa etc.) 123,6
woda dynamiczna tymczasowe kurtyny wodne przy dużych upałach
retencja wody typowa instalacja
wysokość budynkówMarszałkowska 53: 34 m
plac Konstytucji 5: 34 m
plac Konstytucji 3: 27 m
plac Konstytucji 1: 27 m
plac Konstytucji 2: 27 m
plac Konstytucji 4: 27 m
plac Konstytucji 6: 34 m
Marszałkowska 56: 34 m
dominantykandelabry
Pałac Kultury i Nauki oraz wieże kościoła Najświętszego Zbawiciela (poza placem)
latarnia sodowa „łyżka”19 jednoramiennych
latarnie innego typu 3 kandelabry wysokie ośmioramienne, 12 kandelabrów niskich czteroramiennych
neony10
nazwy ulic dochodzących do placu Marszałkowska
Koszykowa
Śniadeckich
Waryńskiego
Piękna
rodzaje nawierzchni jezdniasfaltowa
rodzaje nawierzchni chodnikówpłyty betonowe, mozaiki z płyt betonowych, klinkieru i kostki kamiennej
rodzaje nawierzchni dróg dla rowerówpłyty betonowe
funkcje na placu: gastronomia, biurowce, mieszkaniówka, sklepy, urzędy, miejsca kultury (kino, teatr, dom kultury etc.), punkty usługowe, usługi bankowe, placówki edukacyjne (przedszkola, żłobki, szkoły, uczelnie), obiekty sakralnemieszkalno-usługowo-biurowa – 37,5%
mieszkalno-usługowa – 25%
mieszkalno-usługowo-kulturalna – 12,5%
mieszkalno-usługowo-biurowo-kulturalna – 12,5%
usługowa – 12,5%
punkty usługowe w ogólnodostępnych parterach w stosunku do wszystkich budynków w obrębie placugastronomia – 33,3%
sklepy – 20,5%
puste lokale – 15,4%
punkty usługowe – 12,8%
instytucje kultury – 7,7%
usługi bankowe – 5,1%
biura – 5,1%
czy na placu jeździ komunikacja publiczna?tak
czy na placu jeżdżą samochody prywatne?tak
czy na placu istnieje szersza droga niż dwupasmowa?tak
czy w obrębie placu znajdują się przystanki komunikacji publicznej?tak
czy na placu znajdują się miejsca parkingowe?tak
czy na placu znajdują się stojaki na rowery?tak
czy wyznaczona jest strefa ograniczonej prędkości lub piesza?nie
czy istnieje tymczasowa (np. weekendowa) lub inna organizacja ruchu?nie
czy występują ślepe ściany, pustostany?nie
czy na placu pojawiają się handel detaliczny, stragany, kwiaciarki, targi czasowe?tak
czy w 2016 roku na placu odbyła się manifestacja?tak
liczba artystycznych vlepek75
liczba pomników0