„Patelnia”

Fot. Maciej Krüger, 2017

To miejsce cechuje tymczasowość i przestrzenny bałagan – znajdują się tu m.in. pawilon z wejściami do metra, liczne schody i ściana oporowa z wejściem do podziemi. Ruchliwy węzeł łączący trasy komunikacyjne: tramwaje, autobusy, kolejkę podziemną i metro. Przestrzeń niewyznaczona administracyjnie jako plac, lecz pełniąca jego funkcje, niereprezentacyjna, ale tętniąca życiem, choć brak tu małej architektury, ławek i zieleni. Miejsce demokratyczne – natrafimy tu na wędrowny kościół dla bezdomnych, podpiszemy petycję, kupimy kwiaty lub rękawiczki, obejrzymy mural, posłuchamy gry na krzesłach i weźmiemy udział w demonstracji. Albo po prostu umówimy się „na patelni”.

Linia Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej została poprowadzona na południowych peryferiach, blisko ówczesnych granic miasta. Dworzec Wiedeński powstał w latach 40. XIX wieku według projektu Henryka Marconiego na luźno wówczas zabudowanym skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich, które w ciągu kolejnego stulecia z peryferii stały się centrum Warszawy. Pierwsze plany budowy metra, z początku nazywanego „metropolitenem”, zaczęto kreślić w latach 20. XX wieku, a centralna stacja miała być połączona z planowanym Dworcem Głównym. Budowa modernistycznego, funkcjonalistycznego dworca według projektu Czesława Przybylskiego ruszyła w 1932 roku. Przed nim, u zbiegu ulicy Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich, miał powstać obszerny i reprezentacyjny plac. Budowa dworca została w znacznym stopniu ukończona przed wybuchem II wojny światowej, budynek został jednak wysadzony przez hitlerowców pod jej koniec.

Plan budowy metra wrócił tuż po wojnie, a linia północ–południe ze stacją centralną na skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich pojawia się w „Sześcioletnim Planie Odbudowy Warszawy”; za namową radzieckich towarzyszy koncepcję budowy metra płytkiego zastąpił wówczas wykop głęboki, a linia wschód–zachód miała powstać przed nitką północ – południe. Po fiasku tej budowy słowo „metro” za sprawą cenzury zniknęło ze wszystkich publikacji.

Powrót do projektowania linii północ–południe z dzisiejszą stacją Centrum stał się możliwy po odwilży. W 1967 roku w obliczu zwiększającego się ruchu samochodowego w Warszawie zaplanowano realizację dwóch rond w miejscu skrzyżowania Alei Jerozolimskich z ulicą Marszałkowską. Rondo naziemne obsługiwało ruch kołowy, a podziemne – ruch pieszy. Rondo podziemne zostało zaplanowane jako pasaż pełen kiosków, sklepów, punktów usługowych i barów. Oprócz wejść (i wyjść) zlokalizowanych równolegle do krawężników od strony placu Defilad został skonstruowany szerszy korytarz umożliwiający budowę łącznika z przyszłą stacją metra. Wiążącą decyzję o budowie metra przyjęto jednak dopiero po wprowadzeniu stanu wojennego w 1982 roku, pierwsza łopata została wkopana w 1983, aż wreszcie, po blisko 70 latach, w 1995 roku zostało uruchomione pierwsze połączenie pomiędzy stacjami Kabaty i Politechnika. W 1998 roku oddano do użytku stację Centrum. Zatoczka przy wyjściu z metra nie była rozwiązaniem docelowym. Planowano w tym miejscu przykryte przeszklonym dachem wnętrze, wizualnie spójne z wystrojem stacji. Prowizoryczny placyk przed głównym wejściem na perony jest jedynym podziemnym placem Warszawy: podziemnym dosłowne – położony się bowiem poniżej poziomu miasta, łączy podziemne rondo lokalizowane pod skrzyżowaniem ulicy Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich z linią metra, prowadzi też do przejść podziemnych pod dworcami Śródmieście i Centralnym. Jest podziemny także w innym sensie – ma charakter oddolny, nieoficjalny. Z perspektywy administracyjnej „Patelnia” nie jest placem, jednak z punktu widzenia użytkowników jest nim w większym stopniu, niż wiele placów oficjalnych. Nieoficjalna jest również sama nazwa, którą nadali mu z właściwym sobie poczuciem humoru mieszkańcy warszawiacy. Plac zaczął żyć samoistnie i oddolnie, kwitnie tu handel artykułami pierwszej potrzeby: kwiatami, parasolami w czasie deszczu i rękawiczkami w chłodniejsze dni. „Patelnia” jest ponadto miejscem spotkań, aktywności agitacyjnej, reklamowej i artystycznej. Stała się również galerią sztuki w przestrzeni publicznej za sprawą współprojektanta wystroju stacji metra, profesora ASP Mirosława Duchowskiego. Studenci prowadzonej przez niego Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej już w 1998 roku zaczęli malować na betonowych zaporach zabezpieczających przed osuwaniem się pobliskich ulic. W pracach projektowych i wykonawczych murali uczestniczyło kilkudziesięcioro z nich, a ich prace pojawiały się cyklicznie. Dla wielu z nich „Patelnia” była okazją do zdobycia pierwszych doświadczeń artystycznych w przestrzeni publicznej. W ostatnich latach pod auspicjami Urzędu Miasta powstają tu murale związane z działalnością kulturalną instytucji miejskich.

Paweł Brylski, 2017

Dane
*dane z lipca 2017 roku

powierzchnia placu (ha)0.14
nawierzchnia przepuszczalna (m²), czyli powierzchnia biologicznie czynna + nawierzchnia umożliwiająca przesiąkanie wody (gruntowa, żwirowa etc.) 0
wysokość budynkówbrak budynków
wysokość murów / przejść: 4 m
wysokość wiat: 4,5 m
dominantyPałac Kultury i Nauki
latarnie innego typu latarnie o formie nawiązującej do parkowych: 29 jednokloszowych, 13 jednokloszowych kinkietowych, mocowanych do ściany
funkcje na placu: gastronomia, biurowce, mieszkaniówka, sklepy, urzędy, miejsca kultury (kino, teatr, dom kultury etc.), punkty usługowe, usługi bankowe, placówki edukacyjne (przedszkola, żłobki, szkoły, uczelnie), obiekty sakralnekomunikacyjno-usługowa – 100%
punkty usługowe w ogólnodostępnych parterach w stosunku do wszystkich budynków w obrębie placusklepy – 100%
czy na placu jeździ komunikacja publiczna?nie
czy na placu jeżdżą samochody prywatne?nie
czy na placu istnieje szersza droga niż dwupasmowa?nie
czy w obrębie placu znajdują się przystanki komunikacji publicznej?tak
czy na placu znajdują się miejsca parkingowe?nie
czy na placu znajdują się stojaki na rowery?tak
czy wyznaczona jest strefa ograniczonej prędkości lub piesza?tak
czy istnieje tymczasowa (np. weekendowa) lub inna organizacja ruchu?nie
czy występują ślepe ściany, pustostany?tak
czy na placu pojawiają się handel detaliczny, stragany, kwiaciarki, targi czasowe?tak
czy w 2016 roku na placu odbyła się manifestacja?tak
liczba artystycznych vlepek8
liczba pomników0