Logo Place Warszawy Place Warszawy Facebook Napisz do nas

Place Warszawy (do odzyskania), 2017-2019

Place miejskie jako miejsca spotkań wielu różnych środowisk z założenia powinny łączyć. Projekt ma zadanie sieciować, tworzyć platformę współpracy mieszkańców, organizacji, instytucji oraz firm, które chciałyby się zaangażować na rzecz tworzenia lepszej, przyjaźniejszej przestrzeni spotkań, wymiany i innych form życia społecznego. Koalicja warszawskich placów do odzyskania ma przeciwdziałać temu, by place były jedynie przestrzeniami tranzytowymi, a sprzyjać, by stały się wysokiej jakości przestrzenią publiczną.

Place Warszawy (do odzyskania) to trzyletni projekt badawczy zainicjowany przez dwie fundacje: Puszka i Bęc Zmiana. Dofinansowane przez m.st. Warszawa działanie polega na wszechstronnym badaniu placów, ich potencjałów i słabych stron. Efektem ma być przygotowanie rekomendacji dotyczących możliwych do wprowadzenia w życie rozwiązań.

2017
Czerwiec

2018

2019

EKSPERCI

BADACZE

ORGANIZATORKI

Organizator i Partnerzy

Place Warszawy
Organizator i Partnerzy